Tuomarivastaavan terveiset 2/2024 – Kysymyksiä säännöistä

Kuva: Jarmo Virtanen

Tuomariklinikassa 14.4.2024 keskusteltiin paljon sääntökohdista ja varsinkin niiden tulkinnoista, jotka päätin ottaa tähän vielä uudelleen esille. Uudet säännöt kuin myös käytössä olevat ”vanhat” säännöt tuovat usein epävarmuutta tulkintoihin, joten niitä on hyvä käydä läpi aina uudelleen ja uudelleen.

Oikea asento jalkakyykyssä? Kun nostaja seisoo liikkumatta, pystysuorassa asennossa (vähäinen poikkeama on sallittu), polvet lukittuna, antaa päätuomari merkin noston aloittamiseksi. Nostaja voi nousta vapaasti ylös kyykystä noston loppuasentoon, jossa nostajan on seistävä suorana, polvet suoraksi lukittuna. Kaksoispomppua kyykyn ala-asennossa tai mitä tahansa alaspäin suuntautuvaa liikettä ei sallita. Kun nostaja on liikkumatta (ilmeisessä loppuasennossa), antaa päätuomari merkin tangon palauttamiseksi telineelle.

  • Tangon paikkaa ei ole määritelty selässä muuten, kuin että tangon tulee olla vaakasuorassa asennossa hartioilla. Jos tanko on hartioilla liian alhaalla, niin nostaja tuskin kykenee seisomaan suorana polvet lukittuna ilman, että vaarana on tangon putoaminen selästä. Jos tuomareilla on enemmistömielipide (käsi ylhäällä) siitä, että virhe esiintyy, päätuomari ei anna noston aloitusmerkkiä.

Penkkipunnerruksessa tangon upotus rintaan ja pomppu? Noston helpottamiseksi tapahtuva vauhdinotto tai tangon upotus rintaan tai vatsan alueelle sen jälkeen, kun tanko on ollut liikkumatta rinnalla tai vatsalla.

  • Päätuomarin antaman ”press” komennon jälkeen tanko on punnerrettava suorille käsille, kyynärpäät lukittuna. Mikä tahansa punnerruksen aikana tapahtuva koko tangon alaspäin suuntautuva liike tekee nostosta hylätyn. Nosto on hylättävä, jos rinnalta komennon jälkeen tanko upotetaan rintaan eli noston helpottamiseksi tapahtuu vauhdinotto. Jos tangon alaspäin suuntautuvaa liikettä ei tapahdu ”press” komennon jälkeen, nosto on hyväksyttävä.

Maastanoston loppuasennossa yliojennus? Noston loppuasennossa polvien on oltava suoraksi lukittuna ja olkapäiden on oltava takana. Tanko ei saa liikkua alaspäin sen jälkeen, kun nosto on alkanut, siihen saakka, kun nostaja saavuttaa pystyasennon ja polvet ovat lukittuna. Hylkäämiseen johtava syy ei ole, jos tanko tulee noston lopussa olkapäiden mukana ”takaisin” (vähäinen alaspäin suuntautuva liike noston loppuasentoon).

  • Nosto on hylättävä, jos nostaja kannattelee tankoa reisillään noston aikana tai jos nostaja ei lukitse polviaan suoraksi noston loppuasennossa. Jos tuomari on epävarma minkä tahansa noston tuomitsemisessa, päätös tulee tehdä nostajan hyväksi.

Myös sponsoreiden logoista on käyty mielenkiintoisia keskusteluja. Vain t-paidoissa, kengissä ja sukissa saa olla enintään 5 x 2 cm kokoinen painettu tai koruommeltu ko. valmistajan logo tai tunnus, joka ei ole IPF:n hyväksyttyjen varusteiden ja välineiden listalla.

  • Kansainvälisen käytännön mukaan saa käyttää teollisesti valmistettuja nostokenkiä, jotka täyttävät sinänsä sääntöjen mainitseman urheilukengän kriteerit. Tähän ei liitolta ole tulossa poikkeavaa tulkintaa. Toisin sanoen NIKE tai ADIDAS ym. merkkisiä nostokenkiä saa käyttää, vaikka merkit eivät olekaan IPF:n hyväksyttyjen varusteiden listalla ja logo on suurempi kuin 5 x 2 cm.

Nostolavan matto on ehdottoman tärkeä muistaa joka kilpailussa ja että matto on kilpailulavalla ja se on oikean mittainen.

  • Nostolavan mitat ovat vähintään 2,5 m x 2,5 m ja enintään 4 m x 4 m ja se on peitettävä luistamattomalla, yhtenäisellä tasaisella matolla.

Nostajien on kilpailuissa käytettävä jalkakyykky-, penkkipunnerrus- ja maastanostosuoritusten aikana nostotrikoon alla t-paitaa, paitsi silloin kuin käytetään tukea antavaa paitaa varustekilpailuissa.

  • T-paidassa on oltava tyköistuvat, ihonmyötäiset hihat.

Ohje Pukeutumisesta SVNL:n alaisessa kilpailutoiminnassa on päivitetty 6.6.2024, tässä ajankohtaisia lisäyksiä/päivityksiä ohjeeseen:

  • SM- ja kansallisissa ml. seuran jäsenten välisissä kilpailuissa tulee nostajien, huoltajien ja tuomareiden pukeutua voimanostosääntöjen mukaisesti. Päähineen käyttö lavalla ja sen välittömässä läheisyydessä on kiellettyä SM-kisoissa myös huoltajalta. Hän ei saa myöskään ottaa valokuvia eikä videoida nostoja huoltamisen yhteydessä SM-kisoissa.
  • Päähineen käyttö on kiellettyä myös lavahenkilöiltä.
  • Suositeltavaa on, että lavahenkilöt käyttävät turvakenkiä, jotka ovat käyttötarkoitukseen soveltuvat ja mahdollisimman yhdenmukaiset.
  • Palkintojenjaon kuvaaminen on sallittua vain yleisölle osoitetusta tilasta, ellei siihen osoiteta muuta erillistä tilaa.

Ja lopuksi vielä muistutus kaikkein tärkeimmästä asiasta; Kilpailupaikalla tulee olla ensiapuvälineet ja ensiaputaitoinen henkilö, jolla on vähintään voimassa oleva EA1-kortti. Lisäksi SM-kilpailuissa: Terveydenhuollon ammattitutkinnon omaavan henkilön/ensiapuryhmän on oltava kilpailupaikalla ja turvallisuussuunnitelma on oltava toimitettuna viranomaisille, jotta nämä osaavat varautua kilpailun aiheuttamiin riskeihin.

Voimaannuttavaa Kesää kaikille!

Margetta Salminen
tuomarivastaava