Suomen Voimanostoliiton seurakysely

Liiton jäsenseurakysely 2020 on nyt seurojen vastattavana.  Mahdollisimman kattavalla toimintaa kuvaavien lukujen kartoituksella voi olla vaikutusta tulevaisuudessa liiton valtionavun suuruuteen. Tämän ja yhteyshenkilön tiedon päivityksellä on merkitystä myös sillä, että liitto osaa lähestyä oikeaa henkilöä seurassanne.

Seurakysely

Ilmoittakaa seuranne  nykyisen yhteyshenkilön nimi ja yhteystiedot. Toimintaa kuvaavat tiedot pyydämme kertomaan vuoden 2019 toiminnasta. Seuranne jäsenmäärä 31.12.2019 tieto. Huom! Yleisseurat, ilmoittakaa koko seuran jäsenmäärä ja erikseen tuo voimanostotoimintaan osallistuvien määrä.


Valikko