Suomen Voimanostoliiton seurakysely

Liiton jäsenseurakysely 2021 on nyt seurojen vastattavana.  Mahdollisimman kattavalla toimintaa kuvaavien lukujen kartoituksella voi olla vaikutusta tulevaisuudessa liiton valtionavun suuruuteen. Tämän ja yhteyshenkilön tiedon päivityksellä on merkitystä myös sillä, että liitto osaa lähestyä oikeaa henkilöä seurassanne.

Seurakysely

Ilmoittakaa seuranne  nykyisen yhteyshenkilön nimi ja yhteystiedot. Toimintaa kuvaavat tiedot pyydämme kertomaan vuoden 2020 toiminnasta. Seuranne jäsenmäärä 31.12.2020 tieto. Huom! Yleisseurat, ilmoittakaa koko seuran jäsenmäärä ja erikseen tuo voimanostotoimintaan osallistuvien määrä.Järjestääkö seura ohjattuja yhteisharjoituksia?*
KylläEiJärjestääkö seura voimailu-/punttikoulua tai vastaavaa?*
KylläEi

Tekeekö seura yhteistyötä kunnan tai kaupungin liikunta-, nuoriso-, tai sivistystoimen kanssa?*
KylläEi

Palkitseeko kunta tai kaupunki SM-tasolla menestyneitä urheilijoita?*
KylläEi

Valikko