Suomen Voimanostoliiton seurakysely

Liiton jäsenseurakysely 2024 on nyt seurojen vastattavana.  Mahdollisimman kattavalla toimintaa kuvaavien lukujen kartoituksella voi olla vaikutusta tulevaisuudessa liiton valtionavun suuruuteen. Tämän ja yhteyshenkilön tiedon päivityksellä on merkitystä myös sillä, että liitto osaa lähestyä oikeaa henkilöä seurassanne.

Seurakysely

Ilmoittakaa seuranne  nykyisen yhteyshenkilön nimi ja yhteystiedot. Toimintaa kuvaavat tiedot pyydämme kertomaan vuoden 2023 toiminnasta. Seuranne jäsenmäärä 31.12.2023 tieto. Huom! Yleisseurat, ilmoittakaa koko seuran jäsenmäärä ja erikseen tuo voimanostotoimintaan osallistuvien määrä. Uudet seurat ilmoittavat tiedon, mikä on jäseneksi liityttäessä.
  Järjestääkö seura ohjattuja yhteisharjoituksia?*
  KylläEi  Järjestääkö seura voimailu-/punttikoulua tai vastaavaa?*
  KylläEi

  Tekeekö seura yhteistyötä kunnan tai kaupungin liikunta-, nuoriso-, tai sivistystoimen kanssa?*
  KylläEi

  Palkitseeko kunta tai kaupunki SM-tasolla menestyneitä urheilijoita?*
  KylläEi