Muuhun kuin WADAn (Suomessa SUEKin) alaiseen voimailulajiin osallistumisen seuraamukset

Tämän vuoden alusta lukien liiton toimintasuunnitelmaan ja kurinpitosääntöihin (kohta 2.24.1) kirjattiin sääntö, että nostajaa, joka osallistuu kurinpitosääntöjen kohdassa 2.7.2.1 mainittuun voimailulajiin (voimanosto, painonnosto, kehonrakennus, crossfit ja vahvin lajit), jonka järjestäjä ei noudata WADAn antidopingsäännöstöä (Code), ei valita osallistumispäivästä alkaen kuluvan ja seuraavan kahden täyden kalenterivuoden loppuun asti missään ominaisuudessa Suomen maajoukkueeseen.

Edellä kerrottu liittyy siis siihen, että nostajaa ei valita maajoukkueisiin missään roolissa (nostaja, huoltaja jne.). Jos toiminta on toistuvaa voi seuraamuksena olla se, että liitto irtisanoo nostajan lisenssin. Tällaisia tapauksia on takavuosina ollut etenkin tapahtumissa, joihin on osallistunut myös urheilun toimintakiellossa olevia henkilöitä. Tällöin myös nostajamme, huoltaja tai tuomari voi saada urheilun toimintakieltotapauksen, joka aiemmissa tapauksissa on ollut kestoltaan kuuden (6) kuukauden mittainen kurinpitorangaistus. Sen kiellettävyys on säädetty kurinpitosääntöjen kohdassa 2.7.2.

Selvintä olisi, että nostajat osallistuvat vain SUEK/WADA alaisten liittojen toimintaan ylipäänsä Suomessa ja ulkomailla. Ainoan poikkeuksen tässä kerrottuun muodostavat mm. ammattijärjestöjen kilpailut, joita on järjestänyt lähinnä poliisilaitokset Suomessa. Aikoinaan lisäksi myös palomiehet. Esim. Puolustusvoimien kilpailutoimintaa varten on taasen SUEKin alainen Sotilasurheiluliitto.

Vuonna 2020 IPF muistutti kansallisia voimanostoliittoja siitä, että nostajien valmentajien, tuomareiden tai muiden toimitsijoiden ei tule osallistua kilpailuihin, jotka järjestävät joku muu Voimanostoliitto kuin IPF. Osallistumisesta on seurauksena 12 kuukauden kilpailukielto IPF:n alaisiin kansainvälisiin ja kansallisiin kilpailuihin. Kilpailukielto alkaa kisaan osallistumispäivästä. Joihinkin kansainvälisiin kisoihin kuten University Games, osallistuminen on mahdollista ilman sanktiota. Tällöinkin kilpailijan tulee olla varma, että kisoihin ei osallistu dopingin takia urheilun toimintakiellossa olevia henkilöitä. Merkille pantavaa on, että kansallinen sääntömme on siis tiukempi kuin IPF:n kanta.

IPF on IPC Para-Powerlifting järjestön ohella ainoa kansainvälinen voimanostoliitto, joka on allekirjoittanut WADAn antidopingsäännöt. Tämä on tarkistettavissa WADAn kotisivuilta Code Signatories | World Anti Doping Agency.

Miksi rajoitetaan osallistumista muuhun kuin dopingtestattuun voimailutoimintaan

Voimanosto on niitä harvoja lajeja, jossa kisoja järjestävät myös ns. ammattilaisliitot, jotka eivät ole sitoutuneet antidopingtyöhön eikä niiden urheilijoita testata. Usein nämä virallisen urheilujärjestelmän ulkopuolella toimivat tahot antavat myös dopingista kärynneiden urheilun toimintakiellossa olevien nostajien nostaa vapaasti, vaikka näille on järjestäytyneessä urheilutoiminnassa langetettu urheilun toimintakielto dopingin käytöstä, mitä on pidettävä tärkeänä sääntörikkomuksena.

Suomen Voimanostoliitto on useaan kertaan todennut, että puolensa on syytä valita. Jos ei halua noudattaa urheilun reilun pelin sääntöjä mm. kilpailemista puhtaasti ilman dopingaineita tai -menetelmiä, on se jokaisen oma asia. Kuitenkaan et voi sekä säästää että syödä, ei siis kannata osallistua kuin virallisen urheilujärjestelmän tarjoamiin kilpailuihin.

Vahvin lajeissa on virallisessa dopingvalvotussa järjestelmässä tarjolla Suomen Voimalajiliiton kisoja, sama tilanne on crossfitin osalta Painonnostoliiton alaiset kisat tai voimapunnerruksessa Suomen Voimapunnerrus ry. Riskinä villeissä voimamies/voimanainen tai vahvin kisoissa, crossfitissa jne. on se, että tulee rikkoneeksi vahingossa kurinpitosääntöjämme etenkin, jos mukana on urheilun toimintakiellossa olevia henkilöitä.

Tässä yhteydessä on hyvä muistaa, että eri ammattijärjestöjen kisat kuten esim. poliisien tai palomiesten kisoihin voi osallistua vapaasti liiton vallitsevan linjan mukaisesti, kunhan osallistujien tai järjestäjien joukossa ei ole urheilun toimintakiellossa olevia henkilöitä.

Tero Hyttinen
puheenjohtaja