Kirjaesittely: Voimanostovalmennus – Maksimivoimaharjoittelun perusteet

Tämä artikkeli on julkaistu Voimanostaja-lehdessä 3/2018.

Teksti Heikki Virtanen

Tekijät: Jari Rantapelkonen & Samuel Lappalainen
Kustantaja: Suomen Voimanostoliitto ry 2017
ISBN 978-952-93-9688-7
Sivumäärä: 183

Jari Rantapelkonen ja Samuel Lappalainen ovat kirjoittaneet Suomen Voimanostoliiton kustantaman Voimanostovalmennus – Maksimivoimaharjoittelun perusteet -kirjan, joka on alkutekstien perusteella ”tarkoitettu suomalaisen voimanostovalmennuksen oppaaksi ja maksimivoimaharjoittelun tueksi”. Ja sellainen se onkin. Selatessa sisällysluetteloa huomaa heti, että kirja on hyvin jaoteltu osiksi, jotka johdonmukaisesti etenevät kohti kilpailemista.

Aluksi on hieman historiaa valmennuksesta Suomessa, tai tarkemmin sanottuna suomalaisen voimanoston historia käydään käytännössä nopeasti läpi vuosikymmenittäin. Tästä saa hyvin käsityksen lajin kehityksestä ja miten tähän päivään on päästy ja mitä on saavutettu. Tämän jälkeen mennään seuraavassa osiossa voimanostoon tarkemmin käsiksi ja käsitellään mitä voimanosto vaatii ihmiseltä. Osiossa käydään läpi perusteita ja mitä aloittaessaan määrätietoisen harjoittelun tähdäten kilpailuun vaaditaan.

Kolmannessa osiossa käydään läpi voimanoston lajianalyysi. Osiossa käsitellään vaadittavat kyvyt mitä voimanostajalta vaaditaan sekä perehdytään enemmän lajien ja nostotekniikoiden vaatimuksiin. Klassisen ja varustenostamisen eri vaatimukset on hyvin otettu huomioon ja niiden eroavuudet jo harjoittelun vaatimuksiin tuodaan esille.

Lajianalyysin jälkeen päästäänkin sujuvasti voimanostoharjoittelun periaatteisiin. Paperilla helposti ymmärrettävät kokonaisvaltaisuus, vaihtelevuus, monipuolisuus, yksilöllisyys, säännöllisyys, pitkäjänteisyys, tavoitteellisuus, painopistemäisyys, vuorovaikutus ja eettisyys on avattu ymmärrettävästi ja selkeästi.

Viidennessä osiossa käsitellään voimanostoharjoittelun osatekijöitä. Osiossa käsitellään harjoittelua, ja miten voiman osa-alueita pitäisi kuormittaa. Tekniikat käydään jokaisen osalajin kohdalta läpi hyvien ja havainnollistavien kuvien avulla. Maajoukkuenostajat Antti Savolainen ja Johanna Forsström näyttävät kuvissa eri nostomuotojen eri vaiheet ja ne selitetään myös kattavasti ohessa. Kolmantena osatekijänä käydään läpi ravintoa osana kokonaisvaltaista harjoittelua. Kirjassa annetaan vinkkejä hyvään ja terveelliseen sekä harjoittelua tukevaan ravintoon sekä annetaan vinkkejä, miten ravinnonsaantia voisi rytmittää. Osion lopussa on myös tunnettujen nostajien omakohtaisia kokemuksia lisäravinteista. Seuraavana osatekijänä selitetään levon ja palautumisen tärkeyttä osana harjoittelua. Osiossa muistutetaan levon ja palautumisen tärkeyttä esimerkiksi vammojen ehkäisyssä sekä annetaan kuvien avulla vinkkejä omatoimiseen venyttelyyn. Viimeisenä osatekijänä käsitellään henkistä valmentautumista. Tätä käsitelläänkin varsin kattavasti niin osana harjoittelua ja valmistautuessa kisaan sekä kisan aikana.

 

 

Seuraavana vuorossa on luonnollisesti voimanostoharjoittelun suunnitteleminen, jossa läpikäydään tarkemmin, miten harjoittelun täytyisi jaksottua kausiin ja mitä harjoittelun suunnittelemisessa pitää ottaa huomioon. Tässä osiossa on varmasti kirjan sisällöllisesti rankin osuus. Asiaa on paljon, mutta kirjan yleisesti ottaen erittäin selkeä toteutus ja runsaat tekstiä tukevat kuvat ja taulukot auttavat hahmottamaan asian helpommin. Tästä osiosta huomaa, että kirjoittajat eivät ole kirjaa hatusta heittäneet, vaan asiaan on perehdytty ja kokemusta ja tietoa on tekstin takana. Tähän osioon kannattaa käyttää aikaa ja ajatusta, kun sen lukee. Uskonkin, että kirjoittajien tarkoituksena on ollut tehdä tästä osiosta mahdollisimman kattava ja informatiivinen, johon on lukijan helppo aina palata ja muistuttaa mieleen tärkeitä asioita. Tämän osion ymmärtämällä on nostajalla ja valmentajalla varmasti enemmän tietoa ja taitoa miettiessä seuraavan harjoituskauden treeniohjelmaa. Valmiita ohjelmia tämä osio ei tarjoile, mutta avaimet hyvän ohjelman tekemiseen erilaisten esimerkkien avulla kyllä. Osion lopussa käydään vielä läpi yleisimmät lajiheikkoudet ja jälleen havainnollisten kuvien avulla näytetään mistä on kyse, sekä annetaan avaimet niiden korjaamiselle.

Harjoittelun suunnittelu osion jälkeen päästään osioon kilpaileminen. Osio lähtee liikkeelle henkisestä valmistautumisesta, kilpailuun tähtäävästä treenaamisesta aina painonhallintaan ja päättyy luonnollisesti itse kisatapahtumaan ja sen jälkeisiin hetkiin. Monelle kokeneelle nostajalle tämä osio ei ehkä anna enää paljoa, koska omat rutiinit ja tavat kilpailutapahtumassa ovat yksilöllisiä, mutta aloittelevalle tai vähän kilpailleelle nostajalle osiossa on paljon hyviä vinkkejä joita pitää mielessä. Osiossa on myös muutaman huippunostajan vinkkejä esimerkiksi painonpudotukseen ja kilpailujen jälkeisestä tyhjyydestä.

Seuraavana osiona on kokemuksia harjoittelusta, jossa huippunostajat ja valmentajat kertovat kokemuksistaan voimanoston parissa. Osiossa kuullaan esimerkiksi huippunostajien Kenneth Sandvik, Fredrik Smulter, Janne Toivanen ja Hanna Rantala ajatuksia ja omia kokemuksia harjoittelusta sekä valmentajien Kari Kurko, Mika Tiainen, Tapani Orha sekä Dietmar Wolf mietteitä valmentamisesta ja harjoittelusta.

 

 

Kirjan viimeisessä osiossa käydään läpi suomalaista valmennuskoulutusta voimanostossa. Tämä osio on lyhyt, mutta siinä kerrotaan havainnollisesti missä tällä hetkellä mennään ja minkälaista koulutusta on tarjolla. Kuten lopussa kirjoittavat toteavat kiitoksissaan ”kirjan teossa on ammennettu tietoja ja kokemuksia lukuisilta ihmisiltä ja monista lähteistä”, tämän kyllä lukiessaan kirjaa myös huomaa ja aistii.

Kaiken kaikkiaan kirja on ulkoasultaan hieno ja selkeä. Teksti on helppolukuista ja asiat selvitetään siten, että ne ovat ymmärrettäviä. Huippunostajien ja valmentajien kommentteja ja kokemuksia on otettu mukaan tuomaan ”kokemuksen syvää rintaääntä”, mikä elävöittää tekstiä. Erilaisia havainnollistavia taulukoita ja kuvia on paljon ja ne ovat kauttaaltaan lukukokemusta helpottavia ja selkeitä. Kirja on hyvä ja kattava perusteos valmennuksen avuksi ja suosittelen sitä lämpimästi hankittavaksi varsinkin valmentajille ja seuroille avuksi ja ”käsikirjaksi”, eikä jokaisen nostajankaan tekisi pahaa siihen tutustua. Jos jotain haluaa mainita mitä itse kirjalta odotin, mutta sitä ei ollut, niin treeniohjelmia kirja ei suoraan tarjoa. Toisen osion lopuksi on esimerkki treeniohjelmia aloittelijalle, mutta muuten valmiita ohjelmia ei ole. Tämä selittyy kyllä myöhemmin osiossa voimanostoharjoittelun suunnittelu melko hyvin. Treeniohjelmat tulisi luoda jokaisen nostajan erityispiirteet huomioon ottaen vuoropuheluna valmentajan ja valmennettavan kesken, mikä osion lukemisen jälkeen on varsin hyvin ymmärrettävissä.

Onnittelut kirjan tekijöille erittäin onnistuneesta teoksesta. Tämä kirja kannattaa jokaisen voimanostajan lukaista jos haluaa itseään kehittää. Vaikkei jaksaisi kaikkea lukea niin uskon, että tästä kirjasta on apua ns. käsikirjana, josta voi aina ammentaa lisää tietoa ja uusia ideoita omaan treeniinsä.