Voimanostoliitto jättää julkaisematta Hämeen Voiman 28.6 järjestämän penkkipunnerruskilpailun tulokset

Suomen Voimanostoliiton hallitus on päättänyt jättää julkaisematta 28.6.2014 Hämeen Voima ry:n (HäVo) järjestämän klassisen penkkipunnerruskilpailun tulokset kilpailujen järjestelyihin liittyvien epäselvyyksien vuoksi. Tuloksia ei huomioida liiton tulostietokannoissa eikä esimerkiksi SM-kilpailuiden tulosrajana.

Liiton hallitus on em. kilpailuihin liittyen tehnyt 17.7.2014 kurinpitopäätöksen: Harri Kelho (HäVo) määrätään kuuden kuukauden pituiseen urheilun toimintakieltoon Suomen Voimanostoliiton alaisessa toiminnassa ajaksi 17.7.2014 – 16.1.2015, mainitut päivät mukaan lukien. Kelhon todettiin toimineen vastoin liiton päämääriä ja toimintaperiaatteita sekä kilpailujen punnituksesta määritettyjä sääntöjä merkitsemällä nostajien painoksi jonkin muun kuin mitä vaaka näytti kun taas kolmannelle nostajalle merkittiin vaa'an osoittama paino. Urheilun toimintakielto koskee kilpailemista, valmentamista ja virkailijana, lääkärinä tai muuna toimitsijana toimimista kaikessa liiton toimivallan alaisessa toiminnassa.

Lisäksi liiton hallitus päätti huomauttaa Hämeen Voima ry:tä, kilpailujen tuomareita ja kahta urheilijaa kilpailujen järjestelyihin ja kulkuun liittyneistä seikoista.