Hallituksen jäsen- ja sihteeriehdokkaiden asettaminen

Liiton sääntöjen mukaan liiton jäsenseurojen tulee etukäteen asettaa ehdokkaat hallituksen jäsenten (erovuoron mukaan joko liiton puheenjohtaja tai sihteeri ja hallituksen muut erovuorossa olevat jäsenet) ja hallituksen varajäsenten vaalia varten. Hallituksen jäsenehdokkaan on oltava liiton jäsenseuran jäsen. Ehdotukset on jätettävä hallitukselle sähköisesti tai kirjallisesti vähintään 30 päivää ennen sitä liiton syyskokousta, jossa vaali toimitetaan.

Liiton syyskokous pidetään lauantaina 20.10.2018. Näin ollen ehdokkaat tulee asettaa viimeistään 20.9.2018 mennessä. Esitykset tulee toimittaa liiton hallitukselle sähköpostitse [email protected] osoitteeseen.

Tänä vuonna erovuorossa on kolme hallituksen jäsentä sekä liiton sihteeri.