Suomen Voimanostoliitto ry:llä (SVNL) on haettavana toiminnanjohtajan vakinainen tehtävä

Suomen Voimanostoliitto ry on Suomen Olympiakomitean alainen urheiluliitto, jossa on tällä hetkellä 132 jäsenseuraa. Lisenssiurheilijoita meillä on lähes 1 000 nostajaa seuroissa. Liitto ja sen alaiset toimijat ovat sitoutunut Suomen urheilun eettisen komitean dopingtestauksen alaiseen toimintaan.

Teemme vaikuttavaa työtä suomalaisen maailmanluokan voimanostourheilun hyväksi. Vastaamme voimanostourheilun edistämisestä, valvonnasta ja kehittämisestä valtakunnallisessa laajuudessa sekä toimimme jäsenten valtakunnallisena liittona. Olemme mukana kansainvälisen voimanostoliiton IPF:n, Euroopan voimanostoliiton EPF:n ja Pohjoismaisen voimanostoliiton NPF:n kansainvälisessä toiminnassa.

 

Toiminnanjohtajan tehtävänä on hoitaa liiton toimintaan kuuluvat juoksevat hallinnolliset asiat sekä vastata liiton hallituksen valvonnan alaisena liiton taloushallinnosta, rekistereistä (Suomisport) sekä muista liiton toimintaan kuuluvista tehtävistä liiton määräämällä tavalla. Hän hoitaa liiton asiakaspalvelun sekä vastaa liiton puheenjohtajan ja hallituksen ohjeiden mukaan liiton edustamisesta erilaisissa urheiluyhteisön ym. koulutuksissa ja kokouksissa.

Toiminnanjohtajan työn tueksi on tarjolla vapaaehtoistoimijoiden verkosto erikseen sovitun keskinäisen työnjaon pohjalta sekä kumppaneita, joilta on hankittu tiettyjen toimintaa tukevien palveluiden hankinta.

 

Hakijalta odotamme hyvää taloushallinnon tuntemusta, organisointikykyä, tietoteknisiä taitoja ja itsenäistä työotetta. Hänen tulee omata hyvät viestintä-, esiintymis- ja vuorovaikutustaidot sekä kykyä toimia vapaaehtoiskentässä.  Henkilöllä tulee olla hyvä englannin kielen kirjallinen ja suullinen taito. Arvostamme toisen kotimaisen kielen kirjallista ja suullista taitoa.

 

Työsuhteen ehdot määräytyvät Urheilujärjestöjen työehtosopimuksen mukaisesti. Tehtävä kuuluu em. tes:n vaativuusluokkaan C, jossa peruspalkka on 1.6.2021 lukien 2 258,80 euroa kuukaudessa. Peruspalkan lisäksi palkanosia ovat taito-osa (0-35 % perusosasta), vastuuosa (0-30 % perusosasta) ja kokemusosa (0-12 % perusosasta). Peruspalkan lisäksi maksettavat palkanosat määräytyvät valitun henkilön osaamisen ja kokemuksen perusteella.

Tehtävän hoitaminen ei ole sidottu tiettyyn paikkakuntaan. Se on hoidettavissa esim. kotitoimistosta käsin. Asiasta sovitaan erikseen tehtävään palkattaessa. Työ edellyttää matkustusvalmiutta sekä joustavuutta työajoissa, koska ajoittain tehtävään sisältyy ilta- ja viikonlopputöitä. Säännöllinen työaika on 37,5 tuntia viikossa, mistä voidaan poiketa liiton tapahtumien ja tilaisuuksien vuoksi tilapäisesti. Työajan tasoitukset tehdään kunkin kalenterivuoden aikana.

 

Kirjalliset hakemukset toimitetaan liitolle 8.8.2021 mennessä osoitteeseen info@svnl.fi. Viestin otsikoksi merkitään: ”Hakemus Toiminnanjohtajan tehtävään”. Hakemusten perusteella haastattelemme osan hakijoista. Tehtävä on tarkoitus täyttää 1.9.2021 alkaen. Tehtävässä on kuuden kuukauden koeaika.

 

Lisätietoja antavat:

Puheenjohtaja Tero Hyttinen; gsm. +358 44 309 2263; email. tero.hyttinen@svnl.fi ja Varapuheenjohtaja Kaj Mattila; gsm. +358 40 549 7462; email. kaj.mattila@svnl.fi.

Edellinen artikkeli
Liiton syyskokoukseen liittyvät aikataulut
Seuraava artikkeli
Voimanostaja -lehti 2 2021 on mennyt painoon