Olympiakomitean kannanotto hallituksen COVID19 Exit-strategiaan

Olympiakomitean ja sen jäsenjärjestöjen yhteinen lausunto hallituksen exit-strategiasta

Olympiakomitea ja sen 119 jäsenjärjestöä eivät pidä hallituksen suunnitelmaluonnosta koronarajoitusten ja -suositusten hallitusta purkamisesta oikeasuhtaisena eikä riittävästi perusteltuna.

Liikunta- ja urheiluyhteisö on toiminut vastuullisesti viranomaisten ohjeistuksia noudattaen covid-19-epidemian vastaisessa taistelussa. Tämä on tarkoittanut epidemian eri vaiheissa liikunta- ja urheiluharrastusten osittaista rajoittamista tai kokonaan keskeyttämistä. Järjestäytynyt urheilu on kuuliaisesti seurannut yleistä tilannetta sekä reagoinut nopeasti muuttuviin tilanteisiin ja ollut huolellinen terveysturvallisuusohjeiden noudattamisessa.

Olympiakomitea ja sen jäsenjärjestöt esittävät ensinnäkin luonnoksen sanavalintojen tarkentamista. Hallitus on linjannut jo helmikuun lopulla kolmen viikon sulusta (8.–28.3.) päättäessään, että alakouluikäisiin (vuonna 2008 ja myöhemmin syntyneet) lapsiin ei kohdisteta uusia rajoituksia sulun jälkeen. Tästä huolimatta luonnoksesta saa käsityksen, että rajoituksia on tai olisi mahdollisesti tulossa lapsille lähiviikkoina, kun heidän osaltansa esimerkiksi esitetään ryhmäharrastustoiminnan olevan mahdollista vasta toukokuussa.

Esitämme, että lopullisessa muistiossa todetaan selkeästi, että lapsiin ei kohdistu eikä kohdisteta rajoituksia. Kaikkien lasten tulee voida harrastaa ja kilpailla jo nyt niin ulkona kuin sisätiloissa.

Luonnoksessa todetaan hallituksen pitävän tärkeänä, että hallitussa rajoitusten purkamisessa tavoitellaan ensin lasten ja nuorten elämään ja arkeen liittyvien rajoitusten lieventämistä ja purkua. Valitettavasti tämä tahdonilmaisu ei toteudu. Nuoriin (13–20-vuotiaat, 2001–2007-syntyneet) kohdistuvien rajoituksien purkaminen on esitetty käynnistyvän vasta rajoituksien purkamisen 2. vaiheessa toukokuussa.

Vaadimme, että nuoriin kohdistuvien rajoituksien purkaminen käynnistyy rajoituksien purkamisen 1. vaiheessa viimeistään 19. huhtikuuta, kun ravintolat avautuvat asiakaspaikka- ja aukiolorajoituksin. Tällöin nuoret voivat aloittaa joukkue- ja ryhmäharjoittelun ulkotiloissa.

Rajoituksien purkamisen 2. vaiheessa toukokuussa puretaan rajoitukset nuorten joukkueiden ja ryhmien kilpailutoiminnalta ulkona ja sallitaan heidän harjoittelunsa sisätiloissa (heti toukokuun alussa). Myöhemmin toukokuussa sallitaan myös heidän kilpailutoimintansa sisätiloissa.

Esitämme rajoituksien purkamisen 2. vaiheessa toukokuussa aikuisten joukkueiden ja ryhmien harrastamisen sallimista ulkona (toukokuun alussa) ja kilpailutoiminnan käynnistämistä ulkona (myöhemmin toukokuussa).

Esitämme rajoituksien purkamisen 4. vaiheessa aikuisten joukkueiden ja ryhmien harrastamisen käynnistämistä sisätiloissa heti heinäkuun alussa. Aikuisten joukkueiden ja ryhmien kilpailutoiminnan käynnistäminen sisätiloissa arvioitaisiin erikseen elokuussa.

Lisätietoa: https://www.olympiakomitea.fi/2021/04/14/olympiakomitea-hallituksen-exit-strategiassa-merkittavia-epakohtia/

Edellinen artikkeli
Liitto tiedottaa 3/2021
Seuraava artikkeli
Juhlavuoden logokilpailun voittaja valittu
Valikko