Liitto tiedottaa 6 2023

Liiton yhteystiedot:

Liiton postiosoite on Suomen Voimanostoliitto ry., toiminnanjohtaja Jarkko Saapunki, Kitkantie 110, 93600 Kuusamo. Liiton puhelinnumero on edelleen 010 309 4270. Puhelinpalveluajat ovat maanantaista torstaihin klo 12.00-20.00 ja perjantaisin klo 09.00-14.00.

Liiton palvelulupaukset asiakaspalvelullemme ovat:

  • Sähköpostin info@svnl.fi kautta saat vastauksen helppoihin kysymyksiin, yleensä työpäivän aikana ja haastavampiin viikon sisällä.
  • Matkalaskut pyritään maksamaan kahden viikon sisällä niiden vastaanottamisesta.

Käytössä olevat sähköpostiosoitteet ovat:

jasentieto@svnl.fi (liiton jäsentietojärjestelmään liittyvät kysymykset)

tulokset@svnl.fi (kilpailujen tulospöytäkirjojen toimitusosoite)

kilpailuilmoitukset@svnl.fi (kilpailuilmoituksiin liittyvät muutokset ym.)

voimanostajalehti@svnl.fi (Voimanostaja-lehteen menevät aineistot)

media@svnl.fi liiton tiedotukseen liittyvät asiat

paivi.ristolainen@svnl.fi (liiton tiedottaja)

margetta.salminen@svnl.fi (kilpailusääntöihin ja varusteisiin liittyvät kysymykset)

info@svnl.fi (yleiset liiton hallintoon liittyvät kysymykset)

Liiton hallitus 1.1.2024 alkaen

Tero Hyttinen, puheenjohtaja                           2024 – 2025

Mats Finne, jäsen                                                   2023 – 2024

Kaj Mattila, jäsen                                                    2024 – 2025

Tomi Määttä, jäsen                                                2024 – 2025

Ville Orasmaa, jäsen                                              2023 – 2024

Päivi Ristolainen, jäsen                                         2023 – 2024

Sami Siltala, jäsen                                                   2024 – 2025

Heikki Orasmaa, 1. varajäsen                             2024 – 2025

Kirsti Paloniemi, 2. varajäsen                             2024 – 2025

12 – 14-vuotiaiden klassiset kilpailut

 Kansallisten kilpailuiden järjestämisohjeessa on määritelty, että 12 – 14-vuotiaiden ikäluokan osalta korotukset menevät voimanoston teknisistä säännöistä poiketen 0,5 kilon korotuksilla. Implisiittisesti tämä tarkoittaa myös sitä, että onnistuneen noston jälkeinen automaattikorotus voi olla 0,5 kiloa, mikäli nostaja tai tämän huoltaja ei tuo minuutin sisällä korotuslappua.

Tuomarilisenssi 2024 – 2027 sekä aktiivisuus

Uusi tuomarikausi 2024 – 2027 alkaa vuodenvaihteesta. Tuomareina voivat toimia SuomiSportista tuomarilisenssin 50,00 euroa lunastavat tuomarit. Sama maksu koskee myös vuonna 2024 kansallisen II luokan tuomarikokeen suorittaneita. Vuonna 2025 tuomarikokeen suorittaneet lunastavat tuomarilisenssin 40,00 euron hintaan, vuonna 2026 30,00 euron hintaan ja vuonna 2027 suorittaneet 20,00 euron hintaan.

Kansallisen I luokan tuomareilta edellytetään SM-kisoissa käytettävyyttä vähintään kahtena päivänä tuomaripisteen suorittamiseksi. Samoin kansainvälisten Juryssä toimivien tuomareiden tulee olla käytettävissä vähintään kahtena päivänä per SM-kilpailu.

Kansainvälisiä tuomareita lähetetään kansainvälisiin kisoihin vain, kun siihen on liitolla velvollisuus. Lähtökohtaisesti pyrimme lähettämään kustannussyistä ns. kahden tuomarin kisoihin (14 nostajaa tai enemmän) yhden tuomarin neljäksi päiväksi. Näin säästämme liiton kustannuksia. Lisäksi pyrimme jatkossakin hyödyntämään itse kilpailevia tuomareita, joille maksetaan puolet matka- ja majoituskustannuksista. Tuomaripätevyyden kansainvälisissä kisoissa suorittaneiden tuomareiden osalta muihin kisoihin kustannuksia korvataan mahdollisen tuomarisakon verran (IPF 500,00 euroa ja EPF 1 000,00 euroa).

Varuste SM-kilpailut yhdistetään samalle viikonlopulle vuodesta 2025 alkaen

Varustevoimanoston ja -penkkipunnerruksen SM-kilpailut yhdistetään vuodesta 2025 alkaen samaan viikonloppuun niin, että perjantaina ja lauantaina nostetaan varustevoimanoston SM-kisa ja sunnuntaina varustepenkin SM-kisa. Varustepenkin arvokilpailuihin voi tulla silloin valituksi myös varustevoimanoston penkkipunnerruksen tuloksella.

Voimanostaja lehti lakkautetaan paperisena sekä siirretään verkkoon

Voimanostaja lehti tulee paperisena julkaisuna tiensä päähän tänä vuonna. Voimanostaja 4 2023 tulee jäämään näin ollen historiaan. Voimanostaja lehdessä ollutta sisältöä tuotetaan jatkossa liiton kotisivuille, joita kehitetään tämän uudistuksen näkökulmasta. Samoin liitto rekrytoi verkkotoimittajan tuottamaan sisältöä kotisivuillemme.

Talouden turvaaminen prioriteettinä

Edellä kerrottujen uudistusten tarkoituksena on turvata liiton talous tulevaisuudessa em. tuomaritoiminnan tehostamiseen, varuste SM-kilpailuiden yhdistämiseen samalle viikonlopulle ja Voimanostaja lehden paperiversion lakkauttamisella on laskettu saavutettavan noin 25 – 30 000 euron säästöt vuositasolla. Lisäksi liiton taloutta korjataan lisenssimaksun korotuksella (juniorit, avoin, masters +10,00 euroa sekä alle 18-vuotiaat ja paralympianostajat +5,00 euroa) sekä SM-kisojen osallistumismaksujen korotuksella +10,00 euroa. Toimenpiteiden yhteisvaikutuksen arvioidaan olevan vuositasolla 40 – 45 000 euroa, millä turvataan nykyinen toiminta sekä päästään kehittämään myös maajoukkuetoimintaa ensin junioreille jo ensi vuonna ja vuodesta 2025 alkaen myös avoimen nostajille.

Tuloksen ilmoittaminen SM-kisailmoittautumisen yhteydessä ja sen vaikutus mahdollisiin A- ja B-ryhmäjakoihin

Ilmoittautuneet nostajat laitetaan järjestykseen sen mukaan, minkä tuloksen he ovat tuloksentekoaikana tehneet sarjaan, missä kilpailevat. Jos nostaja on kilpaillut muussa painoluokassa kuin mihin hän SM-kilpailuissa ilmoittautuu, niin hän saa tulokset 25/25/25 eli yhteistulos on siten 75 kg. Tällä voi siten olla vaikutusta siihen kilpaileeko hän A- vai B-ryhmässä.

Jos nostajilla on sama yhteistulos, niin keskinäinen järjestys määräyty IPF GL pisteillä.

Tulosrajaan tällä ei ole vaikutusta. Tulosraja SM-kisaan on edelleen voimassa. Nostajan tulee tehdä liiton toimintasuunnitelmassa ilmoitettu tulosraja. Jos hän on kilpaillut muussa kuin siinä painoluokassa, missä hän nostaa SM-kisassa on hänen tullut tehdä ko. painoluokan mukainen tulosraja. Toinen asia on se, miten edellä kerrotulla tavalla nostajien keskinäinen järjestys kussakin painoluokassa määräytyy, kun heidät jaetaan A- ja B-ryhmiin.

Painoluokka voidaan jakaa kahteen ryhmään, kun nostajien on 10 tai enemmän. Jos nostajia on 15 tai enemmän tulee painoluokka jakaa kahteen tai useampaan ryhmään, jotta em. rajat eivät ylity.

Käyttäytyminen maajoukkuematkoilla

Kun nostaja tai tämän huoltaja valitaan kansainvälisiin arvokilpailuihin edustamaan liiton valitsemaa maajoukkuetta kisoissa, tulee muistaa aina hyvä, asiallinen ja arvokas käyttäytyminen matkoilla. Ajoittain esimerkiksi alkoholin käyttö herättää keskustelua siitä, mikä on sopivaa ja mikä ei. On hyvä ymmärtää, että sinänsä eri henkilöillä voi olla erilaisia näkemyksiä siitä, mikä on yleisesti hyväksyttävää käytöstä tai esiintymistä alkoholin käytön yhteydessä. Kohtuudella alkoholiakin voi nauttia, kunhan myös kohtuudessa pysytään. Liiton kurinpitokäytännössä on rangaistuksia annettu tilanteissa, missä ollaan oltu selvästi häiriöksi muille tai aiheutettu vahinkoa humalassa erityisesti tilanteissa, missä joukkueenjohtaja, kilpailunjärjestäjä tai kansainvälinen liitto on raportoinut tapahtumasta.

Maajoukkuehuoltoon lisävaatimuksia sekä rajoituksia

IPF on muuttanut sääntöjään vuoden 2024 alusta. Todennäköisesti EPF muuttaa omia sääntöjään vastaamaan IPF:n sääntöä. Maajoukkuehuoltoa koskien ensi vuonna joudutaan kustakin huoltajaksi ilmoitetusta (head coach, coach, assistant coach) maksamaan kapitaatiomaksua 50 € kisaa kohden.

Huoltajalta edellytetään myös ADELin (WADAn Anti-Doping E-learning) suoritusta ilmoittamisen yhteydessä. ADELin suorittamisesta saat lisäohjeita tarvittaessa toiminnanjohtajalta tai päävalmentajalta. Nostajilta se vaaditaan jatkossakin samoin kuin antidopingsitoumus (Constent form).

Avoimen, junioreiden ja sub-junioreiden kilpailuihin voidaan nimetä enintään 12 huoltajaa ja mastereille 16 huoltajaa voimanostokilpailuihin sekä kaikille ikäluokille enintään 20 huoltajaa penkin yhdistelmäkisoihin (varuste ja klassinen penkki).

Majoittuminen mahdollista vain virallisessa kisahotellissa

Kaikkien nostajien, huoltajien ja tuomareiden on majoituttava viralliseen kilpailuhotelliin, muutoin heitä ei akredoida kilpailuihin. Akredoinnin saa jatkossa vain majoitusta vastaavasti. Esim. jos majoittuu yhden yön, niin akredoidaan seuraavaksi päiväksi kisoihin.

 

 

 

Edellinen artikkeli
Valmentajakoulutusinfoa – ilmoittautuminen 2024 koulutuksiin auki
Seuraava artikkeli
Ylöjärvelle varustepenkkipunnerruksen SM-kilpailuihin ilmoittautui 138 nostajaa, myös ryhmäjako ja punnitusjärjestys on julkaistu