Suomen Voimanostoliitto ry:n foorumiohje

Tämä foorumiohje on täydennetty versio aiemmista foorumin säännöistä. Ohje otetaan käyttöön 13.8.2014 alkaen. Ohjetta päivitetään saadun palautteen perusteella ja siitä vastaa SVNL:n hallitus.

1. Foorumin tarkoitus

Foorumi on SVNL:n viestintäkanava, jonka tarkoituksena on edistää voimanostoon ja penkkipunnerrukseen liittyvän tiedon kulkua. Foorumin tavoitteena on olla hyödyllinen liiton lajeille ja liiton toiminnalle edistämällä liiton tarkoitusperien toteuttamista. Tavoitteena on, että jokaisella SVNL-yhteisöön kuuluvalla on tasavertainen mahdollisuus viestiä foorumilla. Foorumilla pyritään edistämään avointa keskustelua ja vuoropuhelua liiton toiminta-alueisiin liittyvistä aiheista. Viestimisen ihanteena on, että se on luotettavaa.

2. Viestintävastuut

Viestin lähettäjä vastaa foorumille lähetetyistä viesteistä ja niiden sisällöistä, ei Suomen Voimanostoliitto. Viestin lähettäjän tulee esiintyä foorumilla omalla aidolla nimellään (etunimi ja sukunimi). Viestin lähettäjän tulee huolehtia siitä, että hän toimii foorumilla yleisesti hyväksyttyjen käyttäytymissääntöjen ja hyvän maun mukaan sekä toimii kunnioittaen yksilön oikeuksia. Viestin lähettäjän tulee olla liiton jäsenseuran jäsen. Erityistapauksista päättää liiton viestintävaliokunta ja/tai hallitus.

Moderaattori ylläpitää ja moderoi foorumia. Foorumilla on käytössä ns. online-periaate, joka sallii jokaisen laittaa viestin verkkoon heti. Moderaattori huomioi moderoinnissa liiton tarkoitusperät sekä liiton viestintäsuositukset. Moderaattorin tehtävänä on huolehtia siitä, että foorumilla toimitaan liitossa julkaistujen ohjeiden ja yleisen hyvän tavan mukaisesti. Väärät tai loukkaavat tiedot on moderaattorin poistettava ja tarvittaessa oikaistava. Moderaattorilla on oikeus editoida, siirtää ja poistaa viestejä. Moderaattori myös antaa oikeudet uusille jäsenille sekä voi ottaa pois jäsenten oikeuksia joko liiton viestintävaliokunnan tai hallituksen päätöksellä. Liiton viestintävaliokunta tekee liiton hallitukselle suosituksia foorumiin liittyvistä asioista. Liiton hallitus vastaa ja päättää foorumista, sen ylläpidosta ja kehittämisestä.

3. Viestien sisällöt

Foorumilla pyritään keskustelemaan voimanostosta ja penkkipunnerruksesta. Foorumilla voi kysyä, kertoa mielipiteitä sekä perustellusti esittää myös kritiikkiä. Pyrimme säilyttämään ilmapiirin, jossa voimme omalla toiminnallamme luoda ilmapiirin, jossa voidaan käydä avointa keskustelua vaikeistakin asioista. Foorumilla jokainen voi vapaasti päättää ilman pakkoa tai painetta siitä, haluaako puhua omista henkilökohtaisista asioista vai haluaako mieluummin olla puhumatta.

Kaikki keskustelut tulee käydä niille varatuilla osioilla. Esimerkiksi kansallisista kilpailuista keskustellaan kohdassa kansalliset kilpailut. Teknisesti tarkasteltuna viestien sisällöt, esim. kuvien suurin sallittu koko on 50 kt (pikseleissä 499x499).

Foorumilla kiellettyjä keskusteluaiheita ovat lain vastaisten asioiden käsittely, uskonto, politiikka, rasismi ja yrittäjien kaupallinen toiminta.

Foorumille lähetetyissä viesteissä ei saa nimitellä eikä loukata yksityisiä henkilöitä ja muita lajiliittoja. Kiusaaminen, syrjiminen, haukkuminen, nimittely, fyysinen ja henkinen väkivalta, alistaminen, vähättely, seksuaalinen ja sukupuolinen ahdistelu ja syrjintä sekä rasismi eivät kuulu
liikuntaan ja urheiluun. Viesteillä ei saa vahingoittaa Suomen Voimanostoliiton mainetta. Ne eivät saa myöskään sisältää vääriä tietoja yksityisistä henkilöistä, yhteisöistä, säätiöistä ja viranomaisista tai heidän toiminnastaan. Foorumilla ei saa julkaista yksityisiä sähköposteja tai sähköposteja, jotka on tarkoitettu vain ko. sähköpostin vastaanottajalle ilman ko. sähköpostin sisällön alkuperäisen laatijan lupaa.

Foorumilla on toivottavaa käsitellä lajien, liiton ja seurojen toimintaa edistäviä viestejä kuten esimerkiksi julkaista treenipäiväkirjoja, keskustella treenaamisesta ja kilpailemisesta, seuroja yhteisesti kiinnostavista asioista sekä muista liiton toimintaan liittyvistä aihepiireistä ja lajille
tärkeistä aiheista.